MEDICINSKI POSVETI ZA KANABINOIDE

Doc. dr. Tanja Bagar

Asist. Željko Perdija

Prof. dr. David Neubauer

Prof. dr. Tamara Lah Turnšek

Če se soočate z zahtevnejšimi zdravstvenimi težavami in bi radi svoje zdravje okrepili s kanabinoidno podporo, vam Biomons v sodelovanju z mednarodnim inštitutom za kanabinoide ICANNA omogočamo strokovno svetovanje za podporo s kanabinoidi. Taka podpora lahko predstavlja pomemben preobrat pri zdravljenju, saj s tem podpremo celostno ravnovesje organizma. Strokovno svetovanje zajema informacije o doziranju kanabinoidov, vplivu CBD in drugih kanabinoidov na doziranje drugih zdravil (ang. drug-drug interaction), indikacijah/kontraindikacijah glede na klinično sliko pacienta, svetovanja pri izdaji receptov za kanabinoide, itd.

Več o področjih svetovanja

Omogočamo vam pomoč na področjih:

PREVENTIVNISVETOVALNI PAKET

Kontakt

DIAGNOSTIČNOSVETOVANJE

Kontakt

PERIODIČNIPOSVETI

Kontakt

SVETOVANJEPEDIAT. PACIENTOM

Kontakt

PREVENTIVNI SVETOVALNI PAKET

V okviru tega paketa svetujemo o preventivni rabi kanabinoidov za izboljšanje zdravja, spanja in odpornosti na stres (ni obstoječe diagnoze kroničnega obolenja ali farmakološke terapije).
Pacienti posredujejo konziliju pisne informacije o svoji bolezni oz. težavi (samoocena pacienta). Konzilij izda pisno mnenje in priporočila okvirno v roku enega tedna.

DIAGNOSTIČNO SVETOVANJE

Pri tej storitvi gre za svetovanje o uporabi kanabinoidov kot dodatni oz. “add-on” terapiji pri kroničnih obolenjih in v primeru sočasne uporabe zdravil. Individualno se preveri primernost uporabe kanabinoidov za obstoječo diagnozo glede na objavljene študije. V znanstveni literaturi se preveri izražanje kanabinoidnih receptorjev na prizadetih organih oz. tkivih ter njihova specifika (CB1, CB2, TRP družina receptorjev). Preverijo se možne interakcije z obstoječimi zdravili ter se svetuje o doziranju in načinu vnosa kanabinoidov v telo.
Pacienti posredujejo konziliju pisne informacije o diagnozi, vključno s histološkimi izvidi, navedejo zdravila in njihove dnevne doze ter simptome, ki jih pestijo, kljub uvedeni terapiji. Konzilij izda pisno mnenje in priporočila okvirno v roku enega tedna.
Pacienti s težjimi medicinskimi stanji se obravnavajo prioritetno.

PERIODIČNI POSVETI

V določenih primerih je priporočljivo nadaljevanje konzultacij, zato da se oceni stanje in optimizira doziranje.

SVETOVANJE PEDIATRIČNIM PACIENTOM

Pediatrične bolnike v okviru ekspertnega medicinskega posvetovanja obravnavamo pro bono.

KONZILIJ MEDNARODNEGA INŠTITUTA ICANNA

ZA STROKOVNO SVETOVANJE O PODPORNI TERAPIJI S KANABINOIDI

Konzilij pri obravnavi pacientov po potrebi sodeluje tudi z zdravniki iz tujine, ki so dejavni pri obravnavi bolečine, paliativi, nevrologiji, preventivi,…