mag. Vlasta Klep

Svetovalka za kanabinoide

Vlasta Klep je direktorica podjetja Humana Biomedicina in strokovna sodelavka različnih komplementarnih bio-medicinskih ustanov, kjer se ukvarja s celostnim pristopom zdravljenja ljudi s poudarkom na komplementarnem pristopu reševanja medicinske problematike posameznika.
Rdeča nit njenega dela je uvajanje medicinske konoplje (CBD-ja) v klasični zdravstveni sistem, njena legalizacija in hkratna pravilna in poglobljena edukacija ljudi na področju alternativnih metod zdravljenja.
Vlasta Klep se poglablja tudi v številne raziskave optimalne prehrane ljudi, kajti meni, da je esenca praktično vseh zdravstvenih težavah v napačni prehrani. Tako vzporedno postavlja sodobne trende in kulturne navade nutricionistike, ki jo prav tako vpeljuje v svoje delo.
Njeno delo temelji na individualni obravnavi pacienta, ki je osnova za njeno terapijo zdravljenja s pomočjo konoplje.
Njeno osnovno poslanstvo je dobrobit človeka, ki ga je začela snovati z etično – znanstvenega vidika že na Univerzi Karl-Franzes v Gradcu, Avstrija, kjer je sodelovala tudi v številnih mednarodnih projektih in raziskavah medicinske ter kemijske fakultete, ki so bili kasnejša osnova za magistrski študij bioinženiringa sončnih zaščitnih sredstev, njihove penetracije skozi kožo, predvsem pa njihove toksičnosti. Z Univerzo v Southamptnu, Združeno kraljestvo in profesorjem Alijem Tavassolijem še vedno sodeluje na področju zdravljenja kožnega raka s pomočjo CBD produktov.
Že več let Sodeluje tudi z Univerzitetno kliniko Rebro v Zagrebu, predvsem oddelkom za nevrologijo otroških bolezni in z Dr. Andrejo Bujan – Kovač ter posledično s Hrvaškim Združenjem za epilepsijo. Predhodno je bilo njeno specifično znanstveno delo vezano na zdravljenje epilepsije in drugih nevroloških obolenj s kanabinoidi pri odraslih (Alzheimer, Parkinson, demenca) ter poglobljena študija o tem, kako lahko psi napovedo epileptične napade, Združene države Amerike.
Prepričana je, da bi ljudje morali in smeli sami odločati o različnih metodah zdravljenja, kar bi bilo tudi bistveno bolj enostavno, če bi ljudje dobili dovolj informacij o zdravljenju s pomočjo CBD-ja, njihovi zdravniki pa bi jim z lastnim izobraževanjem na tem področju omogočili, da te informacije tudi pridobijo. Iz lastnih izkušenj namreč ve, da je med zdravniško stroko še vedno precej velik primanjkljaj pri poznavanju pozitivnih zdravilnih lastnosti kanabinoidov.
Magistra Vlasta Klep je tudi članica združenja Slovenske lige proti Epilepsiji.

 

Pacient se podpiše, da se strinja s procesom zdravljenja s pomočjo CBD produktov. ( v primeru, da gre za nepolnoletno osebo ali osebo z neopravilno sposobnostjo, obrazec podpiše starš ali skrbnik).

Zdravljenje s pomočjo konoplje je izključno odločitev samega pacienta, hkrati pa se s podpisom strinja z predpisanim zdravljenjem. V primeru samostojnih sprememb glede terapije, terapevti odstopamo od nadaljnjega procesa zdravljenja.

 

Posameznico in posameznika obravnavamo kot celostno bitje s svojimi potrebami, težavami ter se poglabljamo v vse dejavnike, ki vplivajo na bolezenske spremembe. Na osnovi tega je naše delo razdeljeno na širši terapevtski pristop.

Resna in poglobljena analiza bolnikove zdravstvene problematike zahteva natančen pogled v njegovo zdravstveno dokumentacijo, dialog in komunikacijo s pacientom, oceno trenutnega bolnikovega stanja itd.

Razlogi za odločitev za zdravljenje s pomočjo konoplje?
– analiza bolnikove zdravstvene zgodovine
– pregled celotne pacientove dokumentacije
– analiza trenutnega bolnikovega stanja

Na osnovi pridobljenih informacij napravimo natančne izračune in predpišemo najbolj primerne substance za sam proces zdravljenja. Terapijo natančno določimo za časovno obdobje enega meseca, hkrati spremljamo počutje bolnika in vpliv CBD-ja na njegovo počutje. V primeru nezadovoljivih rezultatov terapijo tudi spremenimo.

Pošljite vprašanje