10. Konoplja in Paliativa

Strokovno izobraževanje z doc. dr. Tanjo Bagar

Moderira: Tjaša Korelc univ. dipl. antrop.

Povezava do predavanja: https://biomons.com/konoplja-in-paliativa/

Opis

V tem predavanju se posvečamo temi, ki ni med najbolj priljubljenimi, a ima izredno pomembno mesto med bolniki in njihovimi svojci. Kako poskrbeti za človeka na varen, srčen in etičen način, da bo kljub bolezni lahko užival v življenju? Kaj je paliativa? V Sloveniji je pionirka na tem področju dr. Josipina Ana Červek, ki z nami podeli svoje bogato znanje uporabe kanabinoidov v uradni medicini. Skupaj z doc. dr. Tanjo bagar osvetlita naslednje pomembne točke:

 • Kanabinoidi so najbolj varna substanca, pomisleki glede mini rizikov niso relevantni, ni pa res, da so panacea za vse tegobe sveta…
 • Veliko raziskav, kanabinoidi kot multitarčne molekule, veliko znanega in neznanega, prenos eksperimentalnih podatkov v klinično prakso še ni zadosten
 • Kaj je EKS? 35 milijard celic v telesu, različni sistemi, celice morfološko zelo različne, po svoji biokemiji pa zelo podobne. Bolj kompleksen je organizem, bolj pomembno je, da komunikacija dobro deluje.
 • Celična signalizacija, 12-15.000 signalnih znakov vsako sekundo v telesu
 • Receptorji: specifični za kanabinoide, konoplja vsebuje veliko kanabinoidov, tudi druge rastline imajo kanabinoide
 • Kanabinoidi se ustvarijo tam, kjer je potrebno in se hitro razgradijo
 • Tonus mikrobioma in imunskega sistema, maščobe, ker so vse celice ovite v maščobe, kanabinoidi pa so topni v maščobi, ne rabijo nujno receptorje, da vstopajo v celice….antioksidativne lastnosti receptorsko neodvisne
 • Mirna pot umiranja, odpoved funkcij, še vedno se ohranja homeostaza do zadnjega trenutka, ne da bi prišlo do simptomov….s CBD je lažje.
 • Smisel uporabe kanabinoidov pri paliativi: bolečina, slabost, pomanjkanje apetita, spanje, psihične motnje
 • Kot dopolnilna terapija, sinergistično delovanje z obstoječo terapijo
 • Kakšne so ovire za uporabo v Sloveniji: zakonodaja omogoča predpisovanje, a to je zelo nizko, ni uradnih smernic, ni izobraževanj za zdravnike, slaba dostopnost, ni sistema za medicinsko konopljo, težave tudi z uradnimi zdravili (kritje s strani zavarovalnic)
 • Anketa o uporabi konoplje 2020, slovensko javno mnenje
 • Društvo Europa Donna 2021 – društvo onkoloških bolnikov
 • Miti o paliativi…kaj sploh je? ”Ko zdravniki obupajo, pa te dajo na paliativo”….je smiselna uporaba konoplje, če se predpiše paliativno oskrbo? Panika, ker mislijo, da ni več rešitve.
 • Nevromodulatorni in protivnetni učinki, težja pot umiranja je velikokrat posledica pretirano vzdraženih možganov in celotnega živčnega sistema…ekscitotoksičnost
 • Pomembna vloga mitohondrijev pri energiji, tudi pri umiranju
 • Najpogostejši simptomi v paliativi
 • Poleg pacienta, je dobro, da tudi svojci vzamejo CBD, ker so tako bolj v oporo in bolj stabilni
 • Interakcije z zdravili, kakovost preparatov
 • Izrael: boljša uporaba pri starejših, imajo veliko izkušenj, smernice kdaj in kako uporabljati, doziranje, titriranje, priporočilo za 1:1
 • Josipina Ana Červek spisala smernice za uporabo kanabinoidov v paliativi, veliko člankov..
 • Podporno zdravljenje, paliativno zdravljenje, širok nabor v več vejah medicine, blaženje simptomov in stranskih učinkov nekaterih zdravil, npr. citostatikov, v onkologiji…
 • Paliativna oskrba: zagotavlja optimalno delovanje, počutje in socialno podporo bolniku in njegovi družini pri napredovali neozdravljivi bolezni
 • Podporna oskrba: v vseh stadijih bolezni
 • Oskrba ob koncu življenja
 • Timski pristop, multiprofesionalna, nepretrgana, začetek paliativne oskrbe se je začel v 60. letih
 • Multidisciplinarni tim (bolečinska ambulanta, psihoonkologija, klinična prehrana in dietoterapija, fizioterapija, lekarna, duhovna oskrba, prostovoljci, svojci….)
 • Napredovala maligna bolezen: neozdravljiva, generalizirani simptomi, sistemsko kronično vnetje…
 • Tumor: imunski sistem: interakcija…tumorske celice izločajo prokahektične citokine, ki razgradijo beljakovine in maščobe, imunski sistem pa provnetne citokine, ki gredo skozi možgansko bariero v možgane in sprožijo večino simptomov, ki so značilni za bolezen….pospešuje rast tumorskih celic, novega ožilja in metastatsko aktivnost
 • Obstoječa klasična zdravila imajo močnejše učinke od kanabinoidov, stare študije opravljene s THC in zato se težko vključuje kanabinoide v terapijo.
 • Kanabinoidi povečajo učinkovitost klasičnih zdravil. 30% bolnikov ne odgovori na klasična zdravila. Kanabinoidi imajo veliko korist za tiste, pri katerih zdravila nimajo učinka.
 • Kanabinoidi vplivajo na različne simptome, klasična zdravila pa ne (analgetik je samo analgetik)
 • Kronična bolečina: sinergija z opioidi, ojača protibolečinski učinek, manjši odmerek opioidov, manj neželenih učinkov
 • Nevrološki simptomi: anksioznost, depresija, motnje spanja, PTSD, pomanjkanje apetita, izguba tel. teže, slabost, bruhanje, pruritus, toksičnost tarčnih zdravil
 • Hitrejša regeneracija po stresu, izboljšanje razpoloženja, splošno ohranjanje homeostaze
 • Spremljanje simptomov, pomembno, da jih prepoznamo, opredelimo, stopenjsko ocenimo, zapišemo
 • Določanje doze in odmerjanje: ni določene doze, individualna
 • Zdravilna učinkovitost kanabinoidov v paliativni medicini ni več pod vprašajem: pozitivni vpliv, klinično največja korist pri bolnikih z veliko sistemskimi simptomi
 • Ključna je titracija, določitev individualne doze.

Povezave do predavanja: https://biomons.com/konoplja-in-paliativa/

Nudimo možnost KRATKEGA BREZPLAČNEGA POSVETA za individualno zdravstveno stanje, ko ne veste, kaj je za vas najboljša izbira na: svetovanje@biomons.com ali pokličite 040 614 617 (Darja Batista).

 

Doc. dr. Tanja Bagar je direktorica in po tej funkciji predsednica strokovnega sveta Mednarodnega inštituta za kanabinoide ICANNA. Je tudi namestnica direktorja podjetja, ki deluje na področju raziskav, razvoja in trgovine ter vodja razvoja in raziskav v okoljskem podjetju. Aktivna je tudi v akademski sferi. Predava mikrobiologijo in ekoremediacijske vsebine na fakulteti Alma Mater Europaea in strokovno oz. znanstveno sodeluje z avstrijskim kolidžem za zdravje in razvoj. Včlanjena je v Pomursko akademijo znanosti in umetnosti, Slovensko biokemijsko društvo in Društvo psihologov Slovenije ter je ena izmed ustanoviteljev Društva za ohranjanje in varovanje okolja. Ima bogate raziskovalne izkušnje, ki jih je pridobila v laboratorijih na nacionalnem Kemijskem inštitutu, Biotehniški fakulteti, v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in prehrano, v Bolnišnici Topolšica ter na Inštitutu za mikrobiologijo in genetiko na Georg-August Univerzi v Gottingenu v Nemčiji ter na Inštitutu za celično biologijo Univerze v Edinburgu. Od leta 2013 sodeluje kot recenzentka na državnem tekmovanju raziskovalnih nalog, ki jih organizira Zveza za tehniško kulturo Slovenije. Za družbeno angažiranost je prejela Zahvalo Slovenskega mikrobiološkega društva za sodelovanje pri promociji mikrobiologije, posebno priznanje v sklopu slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS in vabilo za častno članico socialne zadruge KonopKo.

Kot predavateljica ali slušateljica se na nacionalni ali mednarodni ravni udeležuje raznih konferenc o kanabinoidih in endokanabinoidnem sistemu, konoplji, prehrani itd. Ukvarja se z mikrobiološkim vidikom, celično biologijo, biokemijo in molekularno biologijo v povezavi z endokanabinoidnim sistemom in delovanjem kanabinoidov, laboratorijskimi analizami produktov iz konoplje ipd. Zaključila je intenzivni štiritedenski e-izobraževalni program Concepts of Cannabis Science I, ki ga izvaja Kenevir Research (Oregon, ZDA), kot tudi nadaljevalni program Concepts of Cannabis Science II

Tanja Bagar, v času študija dobitnica nagrade za nadarjene študente, je diplomirala iz študija mikrobiologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in za svoje diplomsko delo prejela Prešernovo nagrado. Podiplomski študij je nadaljevala na Medicinski fakulteti v Ljubljani, kjer je doktorirala s področja biomedicinskih znanosti. Kot mlada raziskovalka je prejela Krkino nagrado za posebne dosežke na področju raziskovalnega dela, za uspešno opravljen doktorat pa občinsko zlato plaketo. Strokovni izpit je opravila na Ministrstvu za zdravje.

 

Tjaša Korelc je univerzitetna diplomirana antropologinja, svetovalka zahodne naravne medicine (spagirija in alkimija)

Po izobrazbi je kulturna in socialna antropologinja, vzporedno pa je v Italiji obiskovala

šolo spagirije in alkimije, tradicionalne zahodne medicine. Pridobila je tudi certifikat za svetovanje za kanabinoide pri dr. Dustinu Sulaku (online) in je strokovna sodelavka pri Biomonsu.

 

Prim. Josipina Ana Červek, dr. med. je specialistka internistka onkologinja z Onkološkega inštituta v Ljubljani, sedaj že v pokoju.